blog
09 Sep

Tööstuse uudised

Üks valdkonna muutusi on see, et dubleerimine on muutunud asukoha...

blog
09 Sep

Industry news

One of the changes in the industry, is that dubbing is becoming re...

blog
07 Sep

Mis on Foley?

Kas olete kuulnud mõistet "Foley" ja miks see filmitööstuses ol...

blog
07 Sep

What is Foley?

Have you heard the term "Foley" and why is it important in the fil...

blog
03 Sep

Näpunäited kodus dubleerimiseks

10 näpunäidet häälnäitlejatele, kuidas kodus dubleerimist pra...

blog
03 Sep

Tips for dubbing at home

10 tips for Voice Actors When Dubbing From Home:Choose the quietes...